Je to snadné, když víme jak na to

Buďme teď už v situaci, kdy došlo k výměně vstupních a nyní dochází k výměně interiérových dveří. Možností je několik. Záleží také na vaší představě o velikosti finančních nákladů. Základem ceny je použitý materiál a jeho povrchová úprava. Je ale třeba si uvědomit, že každé řešení je vhodnější pro jiný stupeň zatížení – tedy laicky řečeno pro jinou četnost používání i způsob použití.

Zohlednění všech uživatelů

Je také nutno zohlednit všechny uživatele, kteří se budou v prostoru nejčastěji pohybovat a to včetně domácích zvířat a dětí. Na tyto věci lidé často zapomínají a potom dochází k rozčarování, když dochází k rychlejšímu opotřebení, než jsme si představovali. Bohužel, pak nám často nepomůže ani reklamace, protože špatně zvolená povrchová úprava, kterou vám poškrábá váš mopslík, určitě nebude akceptována.